Baby friendly angličtina

Že jste tohle slovní spojení ještě neslyšeli? Dětem vstřícná angličtina je speciální výuka, která používá metodu wattsenglish a soustředí se na využití přirozených lidských gest a emocí. Baby friedly angličtina učí děti pomocí her, respektive, vyučuje bez biflování.

Angličtina pro nejmenší je vhodná pro děti od 4 let. Lekce pro děti, na něž chodí společně maximálně osm žáků, se opírají o maňáskové postavičky Steva a Maggie, kteří na sebe strhávají pozornost, vytváří pohádkové prostředí a děti se tak přirozeně zbavují strachu a ostychu mluvit.

Lekce bude děti bavit

Výuka probíhá hravou formou, za použití obrázků, písniček a edukativních her. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost. Metoda wattsengish je zcela unikátní, protože výuka anglického jazyka vychází z přirozeného využití lidské tváře. Využití reálného obličeje dětem pomáhá si slovíčka a větná spojení snáze zapamatovat a spojit s reálnými předměty a životními situacemi.

Výuka angličtiny pro nejmenší probíhá v JS FAN jednou týdně. Délka kurzu čítá 33 lekcí, které žáci stráví aktivně, a díky malému počtu dětí ve třídě je zaručeno, že žádné dítě nezůstane „sedět v koutě“ bez povšimnutí.

Anglicky on-line

Anglicky je možné se učit i v době pandemie. Dítě nemusí nikam docházet, protože lze objednat online lekce angličtiny pro děti. Lekce mohou probíhat individuálně nebo v malých skupinách. Zaměření lekce lektor uzpůsobuje potřebám studenta/studentů a přenos probíhá na komunikačních kanálech, typu skype. Čas, délka a frekvence lekcí závisí na individuální domluvě a potřebách daného studenta. Lekce mohou probíhat taktéž i v průběhu letních prázdnin.

Obecně řečeno, čím dříve dítě s angličtinou začne, tím lépe si osvojí a přijme za vlastní. Angličtina pro nejmenší je nejlepším odrazovým můstkem pro získání bytelných znalostí, na které je možné v budoucnu navázat. JS FAN je školou, která má ucelený systém vzdělávání a zároveň preferuje individuální přístup ke každému studentovi. Učí na ní lektoři z celého světa a zaručuje kvalitu v podobě členství v Asociaci cambridgeských škol v ČR.

Další články autora

Comments

spot_img

Redakční výběr